CỬA HÚT GIÓ TRẦN CHO HEO

Hệ thống thông gió cho heo được quản lý tốt cần có cửa hút gió cho heo, cho dù đó là cửa hút gió trên trần, cửa hút âm tường hay đường ống dẫn. Double L cung cấp một loạt các cửa hút gió trên trần cho heo để phù hợp với nhu cầu của bạn.

DL3232 Insulated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL3232 Insulated Air Inlet

Part 90302P
Option 1 Rough Opening: 28″ x 28″ for filter box
Option 2 Rough Opening: 29.75″ x 28.875″
Inlet OD: 32″x 33″
Approx. 4,144 cfm @ 0.10 SP
BESS Labs Test #18564
ACTUATED ONLY

DL3127 Insulated Actuated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL3127 Insulated 2-Way Inlet

Part 90300 (Winched)

Rough Opening: 29″ x 24.75″ 

Inlet OD: 31″ x 27.25″

Approx. 3,107 cfm @ 0.10 SP

ACTUATED ONLY

DL4727 Insulated Actuated Air Inlet

U.S. PATENT NO. 11,131,478

DL4727 Insulated 2-Way Inlet

Part 90301 (Winched)
Rough Opening: 44″ x 24.75″ 
Inlet OD: 46″ x 27.25″
CFM: 4,628 cfm @ 0.10 SP
BESS Labs Test #19572
ACTUATED ONLY

CSW4612 Ceiling Sidewall Poultry Ceiling Inlets

BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 10,638,719

CSW4612 Cửa âm trần
vách ngăn được điều khiển cách nhiệt

Part 90560 – CSW4612 Black
Rough Opening: 46.5″ x 12.5″
Approx. 2,413 cfm @ .1 SP
Inlet OD: 48″ x 14.875″
BESS Labs #19259
45 inlets / pallet, 3 inlets / box

CSW4612 Ceiling Sidewall Poultry Ceiling Inlets

U.S PATENT 10,638,719

CSW4608 Insulated Actuated Ceiling Sidewall Inlet

Part 90569
Approx. 2,549 cfm @ 0.1 SP
Inlet OD: 49.5625″ x 11.1875″
BESS Labs #19258
Framed Opening: 46.5″ x 8.5″
8 inlets/ box

 

 

 

JD2600 2-Way Insulated Inlet

JD2600 2-Way Ceiling Inlet

ACTUATED Part No. 90840
CFM: 2,490 @ 0.05 SP
Bess Labs Test #05181
Rough Opening: 29” x 24.5”
Inlet OD: 30.50” x 27.00”

GRAVITY Part No. 90841
CFM: 2,135 @ 0.05 SP
Bess Labs Test #05097
Rough Opening: 29” x 24.5”
Inlet OD: 30.50” x 27.00”

Made In Canada

JD1501 2-Way Gravity Inlet

JD1501 2-Way Ceiling Air Inlet

Part 90827 (Winched)
Part 90825 (Counterweighted)
CFM: 1,028 @ 0.05 SP
CFM: 1,143 @ 0.10 SP
BESS Labs Test #05095
Rough Opening: 21.5” x 18.5”
Inlet OD: 24” x 21”

Made In Canada

RD1200 Raydot Inlet

RD1200 Raydot Inlet

ACTUATED Part No. 90810
GRAVITY Part No. 90809
CFM: 1,359 @ 0.10 SP
BESS Labs Test #19571
Rough Opening: 23” x 14”
Inlet OD: 25.75” x 17.50”

Made In USA
RD2400 Raydot Inlet

RD2400 Raydot Inlet

Part 90814 (Winched)
Part 90813 (Counterweighted)
Rough Opening 34″ x 18.5″ 
Inlet OD: 36.50″ x 21.50″
CFM: 2,688 @ 0.10 SP

Made In USA
JD2600 Hog Inlets

JD2900 2-Way Ceiling Air Inlet

Quad / C2000 Inlet Replacement

Part 90837 (Winched)
Part 90836 (Counterweighted)

Inlet OD: 31″ x 31″
27.5″ x 27.5″ rough opening
Approx. 2,490 cfm @ .05 sp
Made In Canada

C2200 4 Way Ceiling Inlet

C2200 4-Way Attic Inlet

Part No. 90635
CFM: 1,817 @ 0.10 SP
CFM: 2,089 @ 0.125 SP
BESS Labs Test #08146
Rough Opening: 22.5” x 22.5”
Inlet OD: 27.25″ x 27.25″
GRAVITY ONLY

2 INLETS PER BOX

Made In USA
AC3010 Actuated Insulated Poultry Ceiling Inlets
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 9,445,574

AC3010 Actuated Inlet

Part 90671
Rough Opening: 23.75″ x 23.75″
Inlet OD: 27.25″ x 27.25″
2,050 cfm @ .10 sp
2,518 cfm @ .15 sp
BESS Labs Test #14006
Made In Canada

GC1140 Insulated Gravity Poultry Ceilng Inlets
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 9,445,574

GC1140 Gravity Inlet

Part 90678
Rough Opening: 23.75″ x 23.75″
Inlet OD: 27.25″ x 27.25″
1,659 cfm @ .10 SP
BESS Labs Test #14005
Inlet OD: 27.25″ x 27.25″
48 inlets / pallet, 4 inlets / box
MADE IN CANADA

TJ4200 TopJet Gravity 4-Way Inlet
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 6,475,078

TJ4200 Hog Ceiling Inlet

Part 90640
22.5″ x 22.5″ rough opening
CFM:1,812 @ 0.10 SP
CFM:1,812 @ 0.125 SP
BESS Labs Test #02118
2 inlets per box / 48 inlets per pallet

Made In USA